לגליזציה של ענף שירותי הליווי ונערות ליווי בישראל

לגליזציה של ענף שירותי הליווי ונערות ליווי בישראל

נערת ליווי לינה מחכה במרכז

רבות וארוכות, ובפורומים רחבים שונים ומגוונים, נידונה השאלה האם יש להפוך את תחום העיסוק של סיפוק שירותי ליווי ונערות ליווי למקצוע חוקי, לגיטימי ומקובל בחברה. כמובן שקיימת פה דילמה מוסרית דו כיוונית. כמו במקרה של לגליזציה של סמים, אנחנו לא רוצים להפוך את התופעה למקובלת ועל ידי כך לעודד אותה, מצד אחד. מצד שני, במקרה של שירותי ליווי יש גם עניין אתי משפטי לגבי הזכויות הבסיסיות שמגיעים לעובד, שאנו כחברה כאשר אנחנו לא מתירים את העיסוק במקצוע הזה, בעצם מהווים אוטומטית את המניעה לסיפוק זכויות אלה לכל אותם נשים וגברים שלהם שירותי ליווי משמשים כמקור פרנסה עיקרי ואף יחיד.

בנוסף, בדומה לסמים, ניתן למסות את הכסף שמתגלגל בתעשייה זו ברגע שזו תיהפך לחוקית ובכך להכניס לקופת המדינה סכומים מאוד יפים, ידוע ששירותי ליווי בתל אביב בלבד זה ענף שמגלגל עשרות רבות עד מאות מיליונים בשנה, ושירותי ליווי בישראל כולה עד מיליארדים, כסף שיהיה אפשר להקצות לנושאים ערכיים וחשובים רבים שמאבדים מהתכיפות שלהם עקב מחסור בתקציב. ולאן הולך התקציב הזה? אכיפה, על ידי הפיכת שירותי ליווי בישראל למקצוע לגיטימי ניתן גם לחסוך חלק ניכר ביותר מתקציב המשטרה שהולך לתחום הזה, גם כן מדובר בכמה עשרות מיליונים בשנה. בנוסף מכיוון שהתחום אינו חוקי הוא באופן טבעי מבוצע בצורה דיסקרטית, דבר המקשה מאוד על ניטור ואכיפה משטרתית גם במקרים של פשעים חמורים.

כמו כן דילמה נוספת היא הבסיסית ביותר, עד איזו רמה לנו כחברה או מדינה יש זכות להחליט לפרט לגבי איזה שימוש הוא עושה בחייו הפרטיים בכלל ובגופו בפרט, במקרים שבהם לא ניתן להצביע על נזק ממשי כלשהו הנגרם לזולת או לחברה. אם ניתן יהיה למסד את התחום של שירותי ליווי, אפשר ונערות הליווי בישראל בעצם יהיו מוגנות יותר, בעמדה טובה יותר מול הבוסים ומול הלקוחות, ותהיה להן יכולת שליטה הרבה יותר טובה על מה שעתיד לקרות בחייהן. כך שאם שלומן של נערות ליווי חדשות הוא העומד בראש מעייניהם של אלה המתנגדים להפיכת שירותי ליווי למקצוע חוקי הרי שבהנחה סבירה מאוד ניתן להניח שלטענה זו אין כלל בסיס.

גם לגבי היחס כלפי מי שמעניק שירותי ליווי מצד המעסיקים לגליזציה תעשה שיפור פלאים, מנגד כמובן הטענות שישמעו הם ששירותי ליווי זהו עיסוק מחפיר, שמבייש את הזכות היסוד של שמירת הגוף וכבוד האדם וחירותו. אני מסכים עם הטענה לחלוטין, ואם יוחלט להפוך שכירת/נתינת שירותי ליווי לדבר חוקי, התחרות על כוח אדם איכותית תאלץ את המעסיקים לדאוג לזכויותיהם של העובדים גם מבלי חקיקה תעסוקתית בנושא.

לסיכום אגיד, כי אני בהחלט סבור כי כחברה בעלת קודי התנהגות וקודים מוסריים מסוימים, שלא רואה את המקצוע בעין יפה, ויכול מאוד להיות שיש לכך סיבה טובה, עלינו לעשות כל שביכולתנו על מנת לעזור לאותן נערות שנכנסו לתחום הזה של שירותי ליווי, ברצון או שלא מרצון, ולהציע להן אלטרנטיבות של שיקום, חינוך, ועזרה מקצועית, יחד עם הפיכת העיסוק בשירותי ליווי לחוקי, שכמו שאמרתי יציב אותן בעמדה טובה יותר בין אם יבחרו להישאר במקצוע ובין אם לאו.

תגיות : , , , , ,